Shape your story

Samen gaan we het verhaal maken. We vormen het geheel en komen tot een verhaallijn. Bij Shape Your Story gaat het om grofweg drie zaken:

  • Een duidelijk doel;
  • Een inspirerend verhaal;
  • Een passende uitwerking;

Eigenlijk dienen we te komen tot het zogenoemde script of een combinatie van scripts.

SHAPE YOUR STORY PROCES

De ervaring van VideoMRKTNGspecialist is dat veel bedrijven ‘roepen’ dat ze met video willen werken. Alleen waarom dan? Voor wie? Hoe wil je de sfeer en het idee? Wat is het script? Vier simpele vragen. Alleen moeilijk te beantwoorden. In een creatieve workshop gaan we met stakeholders van de klant een visie bepalen op VideoMarketing.

De workshop heeft vier onderdelen:

  • Waarom VideoMarketing? – welke doel wenst men te bereiken. Denk hierbij aan branding, call to actions, verspreiding van de naam, etc. Ook de frequentie en mate van zelfwerkzaamheid komt hierin naar voren.
  • Wie wil je het beeld tonen? – met andere woorden wie zijn de toeschouwers. Hierin maken we gebruik van empathy mapping. We verplaatsen ons samen in de schoenen van de (potentiële) toeschouwer. Wat voelt, denk, ziet en hoort de toeschouwer? Wat zijn de pijnpunten en blijmakers?
  • Hoe moet het eruit zien? – denk aan kleur, toon, voice en lettertype. We gaan letterlijk in de vorm van een creatief moodboard bepalen hoe het eruit ziet.
  • Wat gaat het vertellen? – eigenlijk zit hier een kleine stap voor. We maken een A, B, C van doel, persona en gevoel en daarmee maken we scripts. De scripts die gebruikt kunnen worden in het Show the story onderdeel.

In onze samenwerking brengen we voor u twee belangrijke zaken mee. Allereerst professionaliteit en ten tweede creativiteit. Door gebruik te maken van diverse werkvormen komen we tot een geheel.

UITKOMST SHAPE YOUR STORY

De uitkomst zijn te gebruiken scripts en een tijdlijn. Lekker hands-on en in te zetten. Met andere woorden het doel, de richting en de inhoud zijn helder.