Meteen naar de inhoud

Bouw

Video en bouw, waar komt er beeld bij kijken?

Bouwen aan het fundament van anderen. Dat doe je als bedrijf in de bouwsector dagelijks, letterlijk zelfs. Maar hoeveel tijd en mankracht zet je in om aan het fundament van je eigen organisatie te bouwen?
De bouwsector staat voor een groot aantal uitdagingen. Enerzijds moet de bouwproductie verhoogd worden, anderzijds is er schaarste in bouwlocaties. Daarnaast spelen er belangrijke vraagstukken als energietransitie, verduurzaming, arbeidstekorten en een continue wijzigende wet- en regelgeving. Als bouwsector is het dus niet alleen van belang om te bouwen aan het fundament van je klanten, maar tevens in te spelen op het goed inregelen van het fundament van je eigen organisatie.

Inzet van video in de bouw

De bouwsector heeft grote uitdagingen op Marketing, Sales en HR gebied. Vraagstukken zoals het aantrekken van kwalitatief goed personeel, het in aanmerking komen voor een bouwproject en het transparant communiceren naar de eindgebruiker spelen van projectontwikkelaar tot aannemer en specialist. Video is wellicht niet het eerste middel dat opkomt als mogelijke oplossing voor deze vraagstukken. Maar het niet inzetten van videocontent is een gemiste kans om te bouwen aan het fundament van je eigen organisatie.

VideoMarketingSpecialist werkt al jaren voor verschillende bouworganisaties en heeft inmiddels een gedegen sectorkennis die we niet alleen omzetten naar bewegend beeld, maar naar video’s die resultaat opleveren. Wij geloven dat het werken vanuit een strategie met een duidelijke doelstelling, gericht op een duidelijke doelgroep enorm veel resultaat oplevert. 

Veel bouwbedrijven willen wel iets met videomarketing doen, maar hebben te weinig tijd of kennis. Daardoor gebeurt er uiteindelijk niets. Als je videomarketing telkens uitstelt tot volgende week, kost dat je niet alleen leads op korte termijn, het zorgt er ook voor dat je dat vliegwiel nooit op gang krijgt. Je zult dus moeten investeren in aandacht voor je bedrijf, merk en product. Want deze aandacht is het begin om mensen in beweging te krijgen.

Té veel organisaties nemen genoegen met té weinig. Door door te gaan zoals je altijd deed, krijg je resultaten die je altijd kreeg. Terwijl er veel meer mogelijk is.

Zorg voor een scherpe focus en ijzersterke videomarketing. Vertel over je bedrijf, je mensen en je product of dienst. En vooral, ga in gesprek met je klanten, medewerkers, ambassadeurs en leveranciers. Zij zijn tenslotte al fan van jouw bedrijf! Alleen het zenden van informatie over je bedrijf of de kenmerken van je product volstaat niet langer. Dit wordt door mensen gezien als reclame: opdringerig en onpersoonlijk. En juist de authenticiteit en persoonlijke benadering, daar kun je het verschil maken ten opzichte van je concurrentie!

Want ook bij bedrijven werken mensen, en mensen communiceren met mensen en houden van persoonlijke en oprechte interactie. Hoe komt het dan toch dat bedrijven zich zo onpersoonlijk opstellen en zo snel in een verkoop-modus schieten waarbij het vooral gaat over de technische expertise van een complex bouwproject?

De meeste bouwbedrijven proberen hun expertise te verkopen op basis van technische kenmerken, maar de doelgroep kan hier niets mee. De doelgroep wil graag horen wat de resultaten zijn die je product product of dienstverlening levert, wanneer hij met jou een project aangaat.

Blijf dus niet hangen in de kenmerken, maar heb het over de toegevoegde waarde, dit is de taal van je klant! 

Het helpt de klant om informatie te doorgronden en op waarde te schatten. Uiteindelijk zal de klant je gaan zien als expert in je vakgebied omdat je advies geeft waar hij daadwerkelijk wat mee kan.

Hoe kan video je nu helpen om je boodschap over de bühne te krijgen en jouw bedrijf een persoonlijk gezicht te geven, en tegelijkertijd gedoe uit handen te nemen?

Direct aan de slag met video en bouw?

Video maakt je boodschap persoonlijk

Niets is zo persoonlijk als 1-op-1 communicatie, zeker in de bouwwereld, waar een persoonlijke relatie en het “ons-kent-ons” principe enorm belangrijk is. Maar hoe kom je aan tafel als je de klant die een perfect project voor je heeft, jou nog niet kent en wanneer je niet op zijn “Top 5 lijstje” staat? Daarnaast kosten gesprekken, wanneer de klant jou wel in het vizier heeft, helaas veel tijd en zijn afhankelijk van meerdere agenda’s. En tijd is nog steeds het enige dat niet te koop is. Iedereen heeft maar 24 uur in een dag te verdelen, waardoor jouw goed bedoelde gesprek niet altijd bij de ander als hoogste prioriteit geldt. 

Video kan ervoor zorgen dat jij, als bedrijf, dezelfde informatie over kunt brengen, waarbij je werknemer of klant zijn eigen tijdsmoment uit kan kiezen om jouw informatie tot zich te nemen. Uiteraard is het belangrijk om het juiste type video uit te kiezen, waardoor je de kijker van de video zo persoonlijk mogelijk benadert.

Video voor de Bouwsector, hoe wij helpen

Videomarketing is niet het eerste waar je aan denkt als aannemer, projectontwikkelaar of specialist in de bouwsector. Marketing in de bouwsector bestaat sowieso nog vaak uit klassieke middelen zoals de organisatie of deelname aan branchegerichte events en het maken van brochures en sponsoring van lokale (sport)evenementen. Deze gerichte marketing is vaak erg effectief en wordt het produceren van video juist gezien als gedoe en duur. En dit is het natuurlijk ook wanneer je, als bedrijf, geen gerichte strategie en kennis hebt over de conversiemogelijkheden van video.

VideoMarketingSpecialist helpt bouwbedrijven met de (online en offline) zichtbaarheid en branding. Dit doen wij door een gerichte aanpak, waarin wij als strategisch partner met u optrekken.

Fase 1 - Voorbereiding- en planningsfase

De eerste twee maanden.

Het gaat hier om de analyse en inrichting van de samenwerking. We gaan met u aan de slag om de juiste uitgangspunten te scheppen voor een consistente stroom aan videocontent;

 • Doelgroep- en doel analyse;
 • We inventariseren het huidige gebruik en de manier van werken. Met andere woorden we maken een nul-meting. Een basis van waaruit we ook de ontwikkeling door de inzet van video gaan meten. 
 • De basis van alles is content, inhoudelijk leuke, goede en sterke video. Om te bepalen wat dat is en hoe het overkomt gaan we de twee doelen verder van content voorzien. Een visualisatie sessie per onderwerp wordt gehouden om te zorgen dat we betrokkenen hierin meenemen. 

In de aanpak geloven we in het meten van de basis en dan daadwerkelijk aantonen dat door de juiste keuzes er resultaten behaald worden. Resultaten die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. 

I

In een sessie met de belanghebbenden regisseren we de kaders van de te bepalen doelgroep (wie willen we aanspreken), de doelen voor de komende 3 maanden ( waar gaat de videocontent aan bijdragen?) en maken we een concrete planning met verantwoordelijkheden om deze doelen te behalen. VideoMarketingSpecialist neemt u mee in het bepalen van een werkbare contentstrategie, een uniforme en passende huisstijl en pakkende inhoud (the story). 

Na het maken en afstemmen van bovengenoemde analyse heeft u een duidelijke visie, strategie en richting om videocontent effectief in te zetten voor de bepaalde doelstellingen. VideoMarketingSpecialist maakt niet alleen eenmalig een analyse, maar treedt adviserend en coachend op om deze strategie ook vast te houden en te meten.

Na de eerste twee  maanden zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 • Er is een keuze gemaakt omtrent medium per doelgroep;
 • Duidelijke beeldlijn met uniform, gestandaardiseerde delen zijn gereed (denk aan trailers);
 • Er is een Youtube kanaal, om daarmee de vindbaarheid in ieder geval te vergroten;
 • Er zijn duidelijke doelstellingen per medium gemaakt qua aantal volgers, likes of deel momenten. 
 • De content is gepland voor de drie maanden erna.

Fase 2 - uitrol- en implemtatiefase

De vier maanden erna.

In deze fase ligt de nadruk op de uitrol van video. In de eerste fase hebben we de kanalen, de inhoud met de bedrijfsdoelen gecombineerd. In deze fase werken we aan:

 • Vertaling van de ideeën naar werkbare inhoudelijke keuzes per doelstelling. We gaan thematisch aan de slag met het creëren van één basisvideo, die we vertalen naar verschillende stukken videocontent. Dus door hetzelfde videomateriaal te gebruiken kan de content op diverse manieren ingezet worden. Het lijkt hierdoor uniek per kanaal, hierdoor wordt het doelbereik beter. 
 • We zorgen dat video inzet gemakkelijk wordt, zaken waaraan we denken en zeer positieve ervaringen mee hebben:
  • Standaardisatie door basismiddelen klaar te maken (trailers, formats en dergelijke);
  • De juiste keuze van programmatuur per medium (veel media hebben een eigen gebruik);
  • Keuze van randapparatuur;
  • Realiseren van een “video” team, mensen die het leuk vinden om hier iets mee te doen, de ambassadeurs
  • Duidelijke manier van scripting bij terugkerende dezelfde soorten video. 

De nadruk ligt op de uitrol van video in de organisatie, dus zelf gebruik, waar mogelijk. VideoMarketingSpecialist geeft u de keuze om zelf videocontent te verzamelen of de productie hiervan uit te besteden.

Na deze fase zijn de volgende resultaten behaald:

 • Duidelijke verantwoordelijkheid per kanaal;
 • Jaarplanning per communicatiedoelstelling en het gebruik van bewegend beeld, het gaat hier om een detailplanning, dus wanneer welke referentie, welke boodschap en reeds  te maken video content;
 • Een aanpak die van binnen naar buiten gebruikt kan worden. 

Meer video's over bouw ter inspiratie!