Meteen naar de inhoud

Strategiedag VideoMarketing

Strategiedag VideoMarketing

Vaak zien we dat mensen een video willen. Het wordt dan een soort in elkaar gedrukte bedrijfspresentatie waar die te beperkt aanspreekt. Wat wil je echt? Welk doel heb je ermee? Een sales doel? Doel om te verleiden? Zeg het maar.

Laten we eerst eens kijken waarom je een strategiedag VideoMarketing zou wensen? Allereerst om het echte doel boven water te krijgen. Want wanneer je video’s plaatst zonder doel, zul je nooit het vliegwiel op gang krijgen.

Waar zet je videomarketing voor in? Wat wil je bereiken met je VideoMarketing? Een strategiedag VideoMarketing biedt hulp. In 6-8 uur komen we van de waarom van VideoMarketing naar het wat. Via wie en hoe. Met andere woorden : we maken een roadmap van doel naar daadwerkelijk scriptlijn en contentkalender

Hoe ziet een strategiedag VideoMarketing eruit?

Gedurende de dag gaan we met stakeholders aan de slag. Denk hierbij aan de afdelingen sales, marketing en ook directie. Samen doorlopen we de workshop. En wanneer we “work shop” zeggen dan gaan we dus echt aan de slag. De volgende stappen nemen we hierin:

  • Waarom? – we bepalen in een brainstorm een gezamenlijk doel of doelen. De richting wordt bepaald.
  • Wie? – op basis van de EmpathyMap gaan we ‘protagonisten’ in kaart brengen. Eigenlijk de hoofdrolspelers waar je op in wenst te spelen. Op grote EmpathyMaps beschrijven we het horen, denken en voelen, zien, zeggen en de pains en gains van de hoofdrolspeler.
  • Hoe? – hier gaat het meer om het gevoel dat je als organisatie wenst uit te stralen. Op basis van moodboards, voorbeeld filmpjes, geluid en sfeer maken we keuzes wat wel en niet tot de identiteit behoord.
  • Wat? – we sluiten af met een storylijn, contentkalender en de basis van een storyboard

Uiteindelijk is dit de start voor een strategie voor VideoMarketing waarin doelen, timeline, gewenste uitstraling en content duidelijk wordt. De extra opbrengst is dat er echt nagedacht wordt over de inzet van het middel en dat we achteraf daadwerkelijk kunnen meten wat er behaald is. Immers een goed gevoel en beeld is één, een daadwerkelijke kwalitatief resultaat het andere deel.